Hvem er jeg?

Jeg er født i 1963 og har været uddannet cand. psych. siden 1991, hvor jeg primært har arbejdet med sundhedspsykologi og almenpsykologiske problemstillinger:

 • cancer-patienter samt disses pårørende
 • stress-relaterede tilstande
 • kriseramte og traumatiserede patienter
 • arbejdspsykologiske problemstillinger
 • dødsfald
 • skilsmisse
 • patienter med erhvervet hjerneskade samt disses pårørende

Herudover har jeg en PhD-grad i interventionsforskning, hvor jeg i et randomiseret design har undersøgt effekten af patientundervisning og gruppeterapi med cancerpatienter. Jeg har flere efteruddannelsesforløb indenfor systemisk/narrativ terapi, kognitiv-adfærds terapi, psykodynamisk gruppeterapi, hypnose og hypnoterapi samt diverse kurser i afspænding, visualisering og kriseintervention.

Jeg modtager voksne fra 25 år og par.

 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Publikationer
 • Kurser
 • Diverse
November 2002: Ph.D.forsvar: "Does a psycho-educational group intervention among patients with malignant melanoma improve psychological well being, coping strategies and health behaviour".

1995: Autoriseret psykolog

Januar 1991: Cand. Psych fra Københavns Universitet, Amager.
2005: Privatpraktiserende psykolog tilknyttet sygesikringen

1999-2005: Forskningsassistent ved Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

2003 - nuværende: Privatpraksis

2001-2002: Timelønnet underviser i Sundhedspsykologi på lægestudiets 1. semester ved Københavns Universitet

1993-1999: Rådgiver på Kræftlinien, telefonisk rådgivning af patienter, pårørende og andre i Kræftens Bekæmpelse.

1993 - nuværende: Konsulent i Dansk Krisekorps

1991-1993: Kandidat ved Center for Hjerneskade, et rehabiliteringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade
Se listen med publikationer »
Se listen med kurser »
Medlem af National tænketank om Rehabilitering i Danmark.

Afholdt forskellige foredrag om UNICA-projektet for forskellige faggrupper

Hvad tilbyder jeg?

Individuel terapi
Jeg har overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at jeg modtager personer, som er blevet henvist fra egen læge til psykologsamtaler og hvor sygesikringen dækker 2/3 af udgiften til samtalerne. Jeg modtager også personer, som ikke kan få dækket udgiften af sygesikringen. Alle er velkomne til at henvende sig for psykologiske samtaler, en eller flere alt efter behov.

Parterapi
Jeg tilbyder også parterapi, hvor du og din partner kan få støtte til at afklare jeres problemstilling.

Gruppeterapi
Hvis det er muligt at etablere en gruppe til gruppeterapeutiske samtaler, som jeg har stor erfaring med, vil jeg gøre det. Det kan være udviklingsgrupper, dvs. terapi, der har til hensigt at øge selvindsigt og selvudvikling, eller temagrupper, hvor personerne i gruppen har samme problemstilling, f.eks. alvorlig livstruende eller kronisk invaliderende sygdom. Jeg vil i alle gruppeforløb have en kollega med som co-terapeut.

For professionelle
Jeg tilbyder supervision/vejledning til sygehuspersonale, som har med somatiske patienter at gøre. Jeg kommer gerne ud på afdelingen og giver vejledningen, eller personalet kan komme i min praksis. Ofte er det mindst tidskrævende for personalet, at jeg kommer til dem.

For firmaer
I min egenskab af konsulent i et kriseberedskab, har jeg løst mange forskelligartede opgaver for forskellige firmaer. Hvis dit firma har brug for psykologisk bistand i forbindelse med medarbejderes arbejdsrelaterede eller personlige problemer, kan jeg konsulteres. Jeg kommer gerne ud i virksomheden eller medarbejderen kan komme i praksis. Coaching til ledere eller mellemledere er også et arbejdsområde, jeg varetager.

Henvisning via egen læge

Hvem kan henvises?
Hvis du har været ude for en af de følgende hændelser indenfor det sidste ½ til hele år, kan du få en henvisning fra din egen læge:
 1. Røveri-, volds-, og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 4. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 5. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression
 11. Personer med angst i aldersgruppen 18-37 år

Hvis du ønsker en henvisning, skal du henvende dig til din praktiserende læge seks måneder og senest 12 måneder efter hændelsen er indtruffet.
Hvis du kommer senere til lægen for henvisning, kan lægen afvise at give en henvisning.

Henvisningen dækker 2/3 af udgiften til maximalt 12 samtaler, for depressionsbehandling max 24 samtaler. Du skal henvende dig til en psykolog senest en måned efter at henvisningen er udstedt og der er frit psykologvalg. Det vil sige, at du kan vælge en psykolog udenfor den region, hvor du bor. Det er vigtigt at vide, at henvisningen følger dig., dvs. at hvis du undervejs i dit samtaleforløb ønsker at skifte psykolog, kan du gøre det. De samtaletimer, som du måtte have tilbage, kan du så få hos en anden psykolog, der dog også skal være tilknyttet den Offentlige Sygesikring og være autoriseret psykolog.

Uden henvisning

Jeg modtager også personer, som ikke kan få dækket udgiften af sygesikringen. Alle er velkomne til at henvende sig for psykologiske samtaler, en eller flere alt efter behov.

Priser

Priser for samtaler via den Offentlige Sygesikring stiger hver 1. april og 1. oktober med nogle få kroner. Du kan altid få den aktuelle pris ved at søge på Dansk Psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk, klik på "Selvstændige" og til højre finder du "Honorarer" og herunder "Praksishonorarer".

Individuelt
Aktuelt er priserne følgende:
Individuel terapi med henvisning fra egen læge:
Henvisningsårsag 1-9: 1. konsultation: 394, - kr. for 50 minutter
2. og efterfølgende konsultationer: 328,- kr. for 45 minutter

Henvisningsårsag 10-11: 1.konsultation: 393,- kr for 50 minutter
2. og efterfølgende konsultationer; 328,- kr. for 45 minutter

"Danmark" yder et tilskud på 200 kr.,- pr samtale for gruppe 1-5.

Uden henvisning
Individuel samtale: 1050,- for 50 minutter
Individuel coaching: 1050,- for 50 minutter


Supervision
Supervision af sundhedspersonale (6-8 personer) 2.500,- kr. for 120 minutter
Individuel samtale med personale i firma: 950,- kr. for 60 minutter
Gruppesamtale med personale (6-8 personer) 2.500,- kr. for 120 minutter
Individuel coaching: 950,- kr. for 60 minutter

AFBUD
Afbud skal ske dagen før aftalen senest kl. 16.00 på tlf. 51 84 69 66
I modsat fald betales fuld pris for den aftalte samtale.

Kontakt mig

Adresse:
Ellen Boesen
Psykologisk Praksis
World Trade Center
Healthcare center
Borupvang 3
2750 Ballerup

E-mail: ellenboesen@gmail.com
Tlf: 51 84 69 66
Psykologisk Praksis v/Ellen Boesen • Tlf: 51 84 69 66 • Email: ellenboesen@gmail.com